FElhasználási feltételek

 

1.     Bevezető:

A jelen felhasználási feltételek a www.edrink.hu címen elérhető honlapon nyújtott, információs társadalommal összefüggő szolgáltatások igénybevételeinek feltételeit tartalmazza és szabályozza. Felhasználónak minősül a honlap használója, a honlapon nyújtott szolgáltatások igénybe vevője. A honlap használatának megkezdésével a Felhasználó elfogadja a jelen Felhasználási Feltételeket. Kérjük, amennyiben aktív Felhasználója kíván lenni a honlapunk által kínált lehetőségeknek, figyelmesen olvassa el a Felhasználási Feltételeinket és kizárólag abban az esetben vegye igénybe szolgáltatásainkat, amennyiben a jelen Felhasználási Feltételek minden pontjával egyetért, és azokat kötelező érvényűnek tekinti magára nézve.

2.      A szolgáltató és az üzemeltető adatai:

A www.edrink.hu címen elérhető honlapon nyújtott, információs társadalommal összefüggő szolgáltatásokat az alábbi Szolgáltató nyújtja:

Cégnév: LOC Lead Order Center Kft.

- a jelen Felhasználási Feltételekben a továbbiakban: Szolgáltató.

A honlapon nyújtott szolgáltatás magas színvonalának biztosítása érdekében a Szolgáltató megbízásából a honlap, és a helpdesk üzemeltetését az alábbi Üzemeltető végzi:

Cégnév: LeadTech Kft

- a jelen Felhasználási Feltételekben a továbbiakban: Üzemeltető.

A honlap üzemeltetéséhez és a szolgáltatás nyújtásához elengedhetetlen tárhelyszolgáltatási feladatokat az alábbi Tárhelyszolgáltató végzi: 

Cégnév: Checksum Kft.

·         Székhely: 1188 Budapest, Ady Endre utca 135. a. ép.

·         Adószám: 13985127-2-43

·         Cégjegyzék szám: Cg.01-09-994126

- a jelen Felhasználási Feltételekben a továbbiakban: Tárhelyszolgáltató.

3.     Felhasználó, Partner:

Felhasználó: A Szolgáltató által nyújtott szolgáltatásokat kizárólag érvényes adószámmal rendelkező jogi személyek, illetőleg jogi személyiséggel nem rendelkező egyéb szervezetek, továbbá egyéni vállalkozók (a továbbiakban: Felhasználó) vehetik igénybe kizárólag 18. életévüket betöltött természetes személy képviselőjük, kapcsolattartójuk útján. A szolgáltatás igénybevételének feltétele az előzetes regisztráció. A Felhasználó a weboldalt, az ott elérhető szolgáltatásokat kizárólag jóhiszeműen, törvényes ajánlatkérések és megrendelések leadására használhatja. A Felhasználó köteles, és felelőséggel tartozik azért, hogy megadott adatai helyesek és valósak, adószáma a regisztráció időtartama alatt folyamatosan érvényes. Az adatokban bekövetkezett változást a Felhasználó legkésőbb a megrendelés továbbítása előtt köteles átvezetni. Az adatok hibájáért, pontatlanságából eredő károkért, költségekért kizárólag a Felhasználó felel. A Felhasználó nevében eljáró kapcsolattartók személyes adatainak kezelésével kapcsolatos részletes szabályokat a Szolgáltató Adatkezelési Tájékoztatója tartalmazza.

Partner: A Szolgáltató gyártó, forgalmazópartnerei, akiknek termékei a Szolgáltatóval kötött megállapodásuk alapján a weboldalon feltüntetésre kerülnek, amely termékekre a Felhasználók megrendeléseket adhatnak le.

4.     Szolgáltatás

A Szolgáltató által a weboldalon nyújtott szolgáltatások leírása:

A Szolgáltató a weboldalon összegyűjti a Partnerek által forgalmazott termékek körét, amelyek a honlapon keresztül online rendelhetőek meg a kiválasztott nagykereskedő általi kiszállítással. A szolgáltatás célja a Partnerek termékeinek megjelenítése, a termékek bemutatása, a Felhasználó és a terméket forgalmazó nagykereskedő összekapcsolása, a Felhasználó megrendelésének nagykereskedő részére történő továbbítása. A megrendelés elfogadásáról, a termék áráról, szállítási feltételeiről közvetlenül a nagykereskedő értesíti a Felhasználót. A fentieken felül a weboldalon a Szolgáltató által nyújtott szolgáltatás célja az is, hogy a Partnerek a Szolgáltató által biztosított weboldalon keresztül elérhetővé, könnyen hozzáférhetővé tegyék a Felhasználók, és az általuk képviselt jogi személyek számára a Partnerek által biztosított kereskedelmi célú reklámanyagokat, különböző arculati sablonokat, híreket, újdonságokat, továbbá, hogy a Felhasználók hozzájárulása esetén a Felhasználók részére a Partnerek, a Szolgáltató szolgáltatásait igénybe véve tájékoztató anyagokat, marketing leveleket, hírleveleket küldhessenek.

A Szolgáltató az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény alapján közvetítő szolgáltatónak minősül. A Szolgáltató és a Felhasználó közötti szerződés magyar nyelven jön létre, az irányadó jog a magyar jog. A szerződés nem minősül írásba foglalt szerződésnek, azt a Szolgáltató nem iktatja, így utóbb nem hozzáférhető.

A szállítási szerződés (termék adásvétele, kiszállítása) a Felhasználó ajánlatának nagykereskedő általi elfogadása esetén a Felhasználó és a nagykereskedő között jön létre, annak nem alanya a Szolgáltató és a szerződéskötésnek nem helyszíne, platformja a jelen weboldal. Az előzőek alapján a Szolgáltató kizárja a felelősségét mind a nagykereskedő, mind a gyártó félért, így különösen, de nem kizárólagosan nem felel semmilyen készlethiányért, szállítási késedelemért, szállítási-, és/vagy termék- hibáért vagy hiányért és ebből eredő közvetlen vagy közvetett károkért.

A Szolgáltató fenntartja magának a jogot, hogy a weboldal tartalmi elemét bármikor megváltoztassa vagy módosítsa.

5.     Termékek böngészése

A Felhasználó a honlapon termékkategóriák szerint böngészhet a megvásárolható termékek között. A felsorolt termékek mellett megtekintheti egy-egy termék rövid leírását, egyéb tulajdonságait, a teljesség igénye nélkül. Ha bővebb információt szeretne kapni a termékről, akkor kattintson a termék képére vagy nevére, vagy keresse fel a gyártó honlapját további információért. Figyelmeztetés: A termékek adatlapján megjelenített képek eltérhetnek a valóságostól, bizonyos esetekben csak illusztrációként szolgálnak.

6.     Regisztráció

Amennyiben a Felhasználó megrendelést szeretne leadni, úgy az első megrendelés előtt a Felhasználó nevében eljáró kapcsolattartónak meg kell adnia a személyes adatait, így az általa képviselt jogi személy nevét, születési évszámát, az üzlet városát / települését /, munkakörét, e-mail címét, valamint el kell fogadnia a vonatkozó adatkezelési tájékoztató(ka)t. A regisztráció véglegesítése előtt szükséges a jelen Felhasználási feltételek elfogadása is. A regisztrációt e-mailben visszaigazolja a rendszer. A visszaigazoló e-mailben a Felhasználó megerősíti a regisztrációt, valamint ekkor kell beállítani a későbbi belépéshez szükséges jelszavát is. A Felhasználó köteles az általa megadott jelszót bizalmasan kezelni. Amennyiben a Felhasználó egyedi azonosítója és jelszava arra jogosulatlan harmadik személy birtokába kerül, az ebből eredő károkért, illetve hátrányokért a Szolgáltató felelősséget nem vállal. A Felhasználók e-mail címük megadásával tudomásul veszik, hogy a Szolgáltató a weboldal működtetésével kapcsolatban technikai jellegű üzenetet küldjön számukra, amelyek nem tekinthetők marketing célú üzeneteknek.

A regisztrált adatokat felhasználó a „Profil / Adatok törlése” menüpontban saját maga törölheti, vagy a Szolgáltató kérelemre törli a rendszerből. A törlési kérelem biztonsági okokból csak akkor érvényes, ha a törlési kérelmet a Felhasználó e-mailben megerősíti, így elkerülhető, hogy valaki szándékosan vagy tévedésből mást töröljön a regisztrációs adatbázisból. A regisztrációt az e-mail cím azonosítja, tehát egy e-mail címet csak egyszer lehet regisztrálni. 

Amennyiben a Felhasználónak bármilyen okból megváltozik az e-mail címe, lehetősége van a Profil / Saját adatok” menüben belépve módosítani, vagy kérheti annak a módosítását e-mailben Üzemeltetőtől.

A regisztráció kötelezettségekkel nem jár.

7.     Belépés

Amennyiben Ön már regisztrált vásárló, de elfelejtette jelszavát, használja az „Elfelejtett jelszó” funkciót. Ha itt megadja a regisztrált e-mail címét, akkor a jelszavát módosítani tudja - új jelszót adhat meg - a mellékelt link segítségével.

Jelszó módosítása a „Profil / Jelszó módosítása” menüpontban is elvégezhető

Belépést a Bejelentkezés menüpont segítségével végezheti el. Itt adja meg regisztrált e-mail címét és jelszavát, majd nyomja meg a belépés gombot. Ha sikeres a belépés, akkor ebben az ablakban megjelenik az Ön regisztrált e-mail címe és a kilépés gomb, amely segítségével elhagyhatja az áruházat.

8.     Megrendelés

Amennyiben a Felhasználó a weboldalon megjelenített és számára elérhető/rendelhető termékeket meg szeretné vásárolni, úgy megrendelését nagykereskedő kiválasztása mellett, a honlapon keresztül online adhatja le.

A termékek mellett árat a Szolgáltató feltüntethet. Amennyiben a termékek mellett megjelenik az ár, ebben az esetben a megjelenített árak a gyártó partner által ajánlott nagykereskedelmi nettó árak, amelyek az egyes kiszállító nagykereskedők esetében ettől eltérhetnek. Az esetlegesen megjelenített árak nem tartalmazzák a kiszállítási díjat és az egyéb, a nagykereskedő számláján megjelenő díjakat. Amennyiben a termék mellett ár is szerepel, úgy az sem a Szolgáltató, sem a gyártó részéről nem minősül ajánlatnak!

A megrendelt termék kiszállítását legkorábban a megrendelés leadásától számított 2 munkanappal későbbi időpontra lehet kérni. Ettől függetlenül a kiszállító nagykereskedő dönthet úgy, hogy hamarabb szállítja ki a megrendelt terméket, amelyről a Felhasználót értesíti.

Üzemeltető nem vállal felelősséget a kiszállító nagykereskedő készletezéséért. Amennyiben a kiszállító nagykereskedő nem rendelkezik a megrendelt mennyiségű árukészlettel, úgy a lehető legkorábbi időpontra fogja kiszállítást megszervezni.

9.     A rendelés menete

Megrendelést kizárólag regisztrált Felhasználók, kizárólag a gyártó, forgalmazó Partnerek által előzetesen engedélyezett regisztrált boltokra rögzíthetnek. A Rendelés lapra kattintva megjelennek a regisztrált bolt számára engedélyezett termékek.

Rendelni kizárólag a Gyártó partnerek által engedélyezett/elfogadott boltokra lehetséges. Ehhez rögzíteni szükséges a vállalkozás, valamint az üzlet adatait. Gyártói elfogadás után az elfogadott üzletek listája megjelenik a képernyőn, amiből kiválasztható a megfelelő üzlet. Rendelni egyszerre csak 1 üzletre lehetséges.

A jelre kattintva a terméket a Kosárba helyezheti, mennyiségét növelheti.

A megrendelt termékeket, a kosár tartalmát a „Kosár” menüpont segítségével ellenőrizheti, szerkesztheti. Lehetőség van arra, hogy megtekintse és módosítsa, hogy a kosárba tett termékből milyen mennyiséget kíván rendelni, valamint ki tudja választani az Önnek legmegfelelőbb kiszállítót, illetve törölheti az adott tételt. Lehetőség van a kosár teljes kiürítésére is. Amennyiben szeretne további terméket kosárba helyezni, Ha minden rendben van és a megrendelés mellett döntött, akkor a Véglegesítés gombot megnyomva elküldheti a megrendelést.

Miután véglegesítette rendelését a Felhasználó rögzített e-mail címére küldünk Önnek egy automatikus visszaigazolást, amely tartalmazza megrendelése adatait. Amennyiben nem kap ilyen levelet, a rendszer nem fogadta el megrendelését. Ilyen esetben kérjük, vegye fel velünk a kapcsolatot, a már jelzett módon, a szolgáltatói adatok, vagy a honlapon található „Kapcsolat” menüpont segítségével.

10.  A megrendelések feldolgozása

A megrendelések feldolgozása munkanapokon 07.00-20.00 óra között történik. A Szolgáltató a megrendelést ezen időtartamon belül továbbítja a kiválasztott nagykereskedő részére, aki a már rendelkezésére álló elérhetőségeken felveszi a kapcsolatot a Felhasználóval, a Felhasználó nevében eljáró kapcsolattartóval, és értesíti a megrendelés elfogadásáról/elutasításáról, termék áráról, kiszállítás várható időpontjáról, díjáról, esetleges készlethiányról. Felhívjuk a figyelmet arra, hogy a Szolgáltató személyes adatokat a Felhasználó nevében eljáró kapcsolattartóról nem továbbít sem a Partnerek felé, sem a nagykereskedők felé. Személyes adatok továbbítására kizárólag akkor kerülhet sor, amennyiben a Felhasználó egyéni vállalkozó.

11.  A megrendelt termék ellenértékének és a házhoz szállítás díjának megfizetése

Amennyiben a szállítási szerződés a nagykereskedő partner és a Felhasználó között létrejön, úgy a termék ellenértékét és a kiszállítás díját a nagykereskedő partner részére kell megfizetni az általa meghatározott időpontban és módon.

12.  Szállítási határidő, kiszállítás

Raktáron lévő termékek esetében a megrendelés nagykereskedő által történő visszaigazolásától számított legkevesebb 2 munkanap. Amennyiben a megrendelt termék nincs raktáron, úgy a nagykereskedő a lehető legrövidebb időn belül teljesíti a megrendelést. Más nagykereskedő választására nincs lehetőség.

A megrendelt termékek kiszállítását a kiválasztott nagykereskedő partner végzi, a megrendelések teljesítéséért, azok határidejének betartásáért a Szolgáltató felelősséget nem vállal.

13.  Panaszkezelés

A Szolgáltató tájékoztatja a Felhasználókat, hogy a panaszkezelés a székhelye alatti címen történik. A Felhasználó panaszát telefonon, vagy e-mailben közölheti. A Szolgáltató telefonszámát és e-mail címét az 1. pont tartalmazza. A Szolgáltató a szóban bejelentett panaszt azonnal, az írásban tett panaszt 30 napon belül kivizsgálja és arra érdemi választ ad. Felhívjuk a figyelmet arra, hogy tekintettel arra, hogy a Szolgáltató a weboldal használata során fogyasztókkal nem kerül kapcsolatba, így a jelen pont szerinti panaszkezelésre nem vonatkoznak a fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény előírásai.

14.  Felelősség korlátozása

A weboldalon található valamennyi információt a Szolgáltató a lehető legteljesebb és legtényszerűbb módon törekedett feltüntetni, azonban előfordulhat, hogy az információk nem feltétlenül teljesek, átfogóak, pontosak vagy naprakészek, ezért vitás ügyekben kizárólag a honlap tartalma nem rendelkezik bizonyító erővel. Az oldalon megtalálható valamennyi kép csupán illusztráció, azokért a Szolgáltató felelősséget nem vállal.

 

A Felhasználó kifejezetten tudomásul veszi, hogy a weboldalon elhelyezett termék információk tájékoztató jellegűek. A termék tulajdonoságait, összetételét a termék csomagolása, vagy a termékhez fűzött útmutató tartalmazza teljes körűen.

 

A weboldalon elhelyezett hivatkozások (linkek) esetlegesen harmadik, független weboldal tulajdonosok által készített oldalakra mutathatnak, amely weboldalakon az adott oldal saját felhasználási feltételei, és adatkezelési tájékoztatói, szabályzatai irányadók. Amikor a linket a weboldalon a Szolgáltató feltüntette, nem mutatott jogsértő tartalomra, azonban azért, hogy ez így marad, a Szolgáltató felelősséget nem vállal.

 

A Szolgáltató mindent megtesz annak érdekében, hogy a weboldal folyamatosan, korlátozás nélkül hozzáférhető legyen, azonban a folyamatos elérhetőségért felelősséget nem vállal. Fenntartja a Szolgáltató a jogot a weboldalhoz való hozzáférés ideiglenes vagy végleges, részleges vagy teljes korlátozására.

 

A weboldalon található minden információ (ideértve különösen, de nem kizárólagosan a tájékoztatókat, termék ábrákat, képeket, logókat), illusztráció, grafika, képi elrendezés szerzői jogi védelem alatt áll.

 

A weboldal felhasználói jogosultak a weboldal egyes részeit kizárólag saját célra, változtatás nélkül kinyomtatni, merevlemezre letölteni. Valamennyi másolaton kötelező feltüntetni a szerzői jogi és védjegy adatokat.

 

A weboldal kizárólag a jelen Felhasználási Feltételekben foglalt célokra használható. Tilos a webhelyet jelen felhasználási feltételektől eltérő kereskedelmi célra használni, a webhely tartalmát módosítani, feldolgozni, terjeszteni, másolni. A másolás és használat alól kivételt képeznek a weboldalra esetlegesen feltöltött, és a felhasználók rendelkezésére bocsátott letölthető tartalmak. Ezen letölthető tartalmak esetében azok használatára a tartalmat közzé tevő gyártó Partner szabályzatai irányadók.

 

A Szolgáltató kizárja felelősségét a weboldal használata során felhasználóinak közvetve vagy közvetlenül okozott valamennyi kárért, veszteségért, bevételkiesésért, így különösen az alábbiakért:

- a weboldalon lévő információk, tájékoztatók pontatlanságából, hibájából, hiányosságából eredő károkért,

- a weboldal ideiglenes vagy tartós használhatatlanságából eredő károkért.

 

A Szolgáltató úgyszintén kizárja a felelősségét a gyártó, nagykereskedelmi partner által kínált termékekért, által nyújtott szolgáltatásokért.

 

15.  Egyéb rendelkezések

A jelen Felhasználási Feltételekben nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény, az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény rendelkezései irányadóak.